Dani medija EU i Zapadnog Balkana

Evropska komisija je 2017. godine, uz podršku komesara za proširenje i politiku susjedstva Johannesa Hahna, pokrenula konferenciju pod nazivom ,,Dani medija EU i Zapadnog Balkana”, sa ciljem da se osigura da sloboda medija ostane prioritet u regiji, a istovremeno rješavajući složena goruća politička, ekonomska i socijalna pitanja.

U ovogodišnjem izdanju, konferencija će sumirat ono što je postignuto od prvog izdanja, te diskutovati o pokretanju nekih novih inicijativa koje finansira Evropska Unija. Tokom događaja diskutovat će se o poslovnom modelu, regionalnoj saradnji, ali i o izazovima uzrokovanim sve većom manipulacijom informacijskim prostorom.

Velma Šarić, direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja, ove godine je jedan od govornika na konferenciji, i to na panel sesiji ,,Pomirenje i regionalna saradnja: prevazilaženje nacionalističkih narativa”.

Lista govornika je dostupna na https://bit.ly/2lDLKBo