FORUM MLADIH GRADITELJA MIRA

Naša Amra Džonlić učestvovaće tokom septembra na četvrtom forumu mladih graditelja mira u organizaciji United Network of Young Peacebuilders u Hagu. Tema ovogodišnjeg foruma je ‘oblikovanje narativa’ i istražuje kako mirovni narativi mogu njegovati pozitivne društvene odnose i kakvu ulogu mladi imaju u ovom procesu.