Manifesta 14 Priština

Centar za postkonfliktna istraživanja učestvovao je na webinaru Evropske komisije kojim je predstavljeno i službeno pokrenuto 13 novih kolaborativnih kulturnih projekata finansiranih iz šeme grantova Kreativne Evrope „Projekti kulturne saradnje na zapadnom Balkanu“.

CPI je ponosni partner Manifesta Bijenala i 10 regionalnih organizacija u razvoju platforme za međuregionalnu saradnju koja uključuje širok spektar kulturnih i građanskih aktivnosti širom zapadnog Balkana.

Više o projektu možete pronaći ovdje.