Međunarodna konferencija o reparacijama

Predsjednica CPI Velma Šarić učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji o reparacijama u Kolombu, Šri Lanka. Konferencija, koju su organizovali IOM i Sekretarijat za koordinaciju pomirenja, a podržali Ujedinjeni narodi Šri Lanke, UN za izgradnju mira i Australian Aid, okupila je oko 130 učesnika iz vladinog i nevladinog sektora, razvojnih partnera, UN-a, lokalnih vlasti i međunarodnih nevladinih organizacija, organizacija civilnog društva, grupa žrtava, akademika, stručnjaka i drugih relevantnih aktera. Ključne teme o kojima se raspravljalo tokom konferencije bile su reparacije žrtvama, politike odštete, procesi reparacija, civilno društvo i reparacije, pravne lijekovi i usluge reparacija, te različite studije slučaja zemalja IOM-a. Drugog dana konferencije Šarić je govorila na tribini „Civilno društvo i reparacije“, govoreći o ulozi koju CPI ima u zagovaranju za prava osoba koje su preživjele seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini.