#NaMarginama u Brčkom i Tuzli

Povodom Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj 2019. godine, otpočinjemo turneju naše izložbe fotografija „Na marginama“ zajedno sa Misijom OSCE-a u BiH. Naše prve dvije stanice su Brčko Distrikt u maju i grad Tuzla u julu. Pridružite nam se!

O projektu: Uprkos njihovoj poziciji kao jedne od najvećih etničkih manjina u Evropi, Romima nije data odgovarajuća platforma za borbu protiv negativnih percepcija koje ljudi imaju o njima. Stoga je CPI napravio projekat „Na marginama” koji daje prostor da se njihovi glasovi mogu čuti kroz portrete i lična svjedočanstva. Ova svjedočanstva i portreti su u potpunoj suprotnosti sa široko rasprostranjenim stereotipima o Romima i samim time izazivaju gledatelja da preispita svoje stavove o ovoj raznolikoj zajednici. Pročitajte više: https://www.p-crc.org/bs/nas-rad/tranzicijska-pravda/na-marginama/