Napredak kroz izgradnju kulture mira

Predsjednica CPI Velma Šarić sudjelovala je na webinaru ,,Napredak kroz izgradnju kulture mira” u organizaciji Green Hope Fondacije i kao panelistica predstavila načine na koje možemo raditi na uspostavljanju kulture mira osiguravajući sveobuhvatno obrazovno, kulturno, socijalno i građansko djelovanje. Green Hope fondacija djeluje u 16 zemalja, a kao društveno inovativno preduzeće akreditovana je od strane Programa Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša. Aktivnosti organizacije sa sjedištem u Kanadi usredotočene su na korištenje obrazovanja za održivi razvoj kao alata društvene transformacije. U suštini, razgovorom su se prožimala ključna pitanja za razvoj društvenih i građanskih aktivnosti, uključujući važnost dijaloga u trenutnom političkom kontekstu i strategije koje se mogu koristiti za promociju „nove vrste normalnosti“ koju karakterizira kultura mira.