Okrugli sto na temu umjetnosti i pomirenja na konferenciji “Zašto se sjećati? Pamćenje i zaborav u ratu i nakon njega”

CPI i njegovi partneri (Odsjek za ratne studije na King’s College London, University of the Arts London, i London School of Economics) će održati panel diskusiju da predstave detalje revolucionarnog kolaborativnog istraživačkog projekta “Umjetnost i pomirenje: konflikt, kultura, i zajednica”. Cilj ovog projekta je da istraži koncept i praksu postkonfliktnog pomirenja kroz vrijeme i u različitim geografskim regijama kombinujući historiju, političke nauke, umjetnost, kreativnu praksu i inovativne metodologije evaluacije.

Panel diskusija će se održati u sklopu konferencije “Zašto se sjećati? Pamćenje i zaborav u ratu i nakon njega” koja se održava u Sarajevu od 30. juna do 2. jula.

Suosnivačica CPI-a Leslie Woodward i predsjednica savjetodavnog odbora Tanya Domi će predstaviti pregled CPI-ove uloge unutar okvira projekta i našu upotrebu umjetnosti i kreativnih multimedija za pomirenje i mir.