Omladinski aktivizam: Od izazova ka novim mogućnostima

Centar za postkonfliktna istraživanja (CPI) u sklopu virtualnog maratona Anna Lindh Foundation organizuje interaktivnu virtualnu sesiju ,,Omladinski aktivizam: Od izazova ka novim mogućnostima’’ sa omladinskim aktivistima širom BiH koji su uključeni u aktivnosti izgradnje mira i prevencije sukoba.

Cilj virtualnog maratona Anna Lindh Fondacije je naglasiti važnost interkulturalnog dijaloga za izgradnju održivih društava u EuroMed regiji, a sesija sa omladinskim aktivistima iz naše zemlje je jedna od preko 100 aktivnosti koje će biti realizovane do kraja juna 2021. godine. Tokom diskusije, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa širokim spektrom mogućnosti koje nudi aktivizam u BiH i regiji, kao i izazovima sa kojima se mladi aktivisti suočavaju tokom pandemije virusa COVID-19.

Snimak diskusije je dostupan ovdje, a preporuke mladih možete pročitati na Facebook stranici Centra za postkonfliktna istraživanja ovdje.