Ponovna uspostava kulture mira: Konferencija dijalozi o naslijeđu MKSJ-A

Pridružite se CPI-u u razgovoru o našim inovativnim i raznovrsnim strategijama izgradnje mira, uključujući naše kolaborativne projekte sa MKSJ-om. Vođeni vizijom društva u kom ljudi različitost više ne doživljavaju kao izvor sukoba, nego kao osnovu napretka, CPI je posvećen ponovnom uspostavljanju kulture mira na zapadnom Balkanu kreiranjem, implementacijom i podržavanjem višeslojnih pristupa izgradnji mira, ljudskim pravima i tranzicijskoj pravdi. Cilj ovog događaja je da okupi predstavnike CPI-a, pravne stručnjake, aktiviste, zvaničnike vlade i vođe civilnog društva kako bi razgovarali o CPI-ovim programima mirovnog obrazovanja i prevencije sukoba, i njihovoj ulozi unutar šireg polja tranzicijske pravde na zapadnom Balkanu. Panelisti i članovi publike će istraživati društvene, ekonomske i političke izazove izgradnji održivog mira u regionu i kako skupa možemo koristiti konvencionalne i nekonvencionalne mehanizme tranzicijske pravde da izgradimo društva koja će kultivirati zdrave demokratije. CPI će također predstavljati informacije o svojoj regionalnoj koaliciji za prevenciju genocida, koju smo oformili zajedno sa UN-ovim Uredom za prevenciju genocida i odgovornost za zaštitu.