Simpozij o ljudskim pravima

Programska direktorica našeg centra Tatjana Milovanović govoriće na Simpozijumu o ljudskim pravima u organizaciji Univerziteta Connecticut, 20. aprila 2021. godine. Pored ove sesije, dva člana našeg Savjetodavnog odbora će održati posebna predavanja, uključujući dr. David Simona (Yale Program za proučavanje genocida) i dr. Ellen Kennedy (organizacija Svijet bez genocida).

Simpozij organizuju posvećeni studenti Univerziteta Connecticut i fokusiran je na aktuelna pitanja ljudskih prava širom svijeta, a Tatjana će govoriti na posebnom panelu o prevenciji i svijesti o genocidu, zajedno sa predstavnicima Memorijalnog centra Srebrenica, Bosansko-američkog instituta za genocid (BAGI) i organizacije Remembering Srebrenica.

Počevši od 16:00 EST (22:00 po sarajevskom vremenu), sesija će se fokusirati na važnost memorijalizacije, borbe protiv poricanja genocida, te načinima kako film i umjetnost mogu biti korišteni u procesima pomirenja.