Simpozij pravde “Konvencionalni i nekonvencionalni pristupi tranzicijskoj pravdi”

Pridružite se CPI-u na WARM festivalu 2017. povodom diskusije o tranzicijskoj pravdi i načinima na koje CPI-eva kolaborativna izložba fotografija, “Tranzicije”, skreće pažnju na stanje tranzicijske pravde u BiH i širom svijeta. Panelisti će govoriti o pozadini i temama “Tranzicija”, razmatrajući ulogu ove izložbe u procesima tranzicijske pravde u BiH i drugim postkonfliktnim društvima. Naročita pažnja će se posvetiti načinu na koji vizualni dio ove izložbe, spojen sa narativima i didaktičkim tekstom, primorava posmatrače da posmatraju mirovni proces, kao i njegov značaj i utjecaj na ljude, na ličniji i opipljiviji način. Panelisti će također razmatrati potencijal “Tranzicija” da omoguće posmatračima da smjeste konflikt(e) svoje zemlje u širi i objektivniji okvir. Odmah nakon panela slijedi prezentacija “Market istinitih priča” Ishaka Jalimama i Maše Marković ispred programa “Suočavanje sa prošlošću” Sarajevo Film Festivala.

Među panelistima su: Tanya Domi, Univerzitet Columbia, New York, Denis Džidić, Balkan Investigative Reporting Network – BIRN, Samantha šoletić Owens, ART WORKS Projects, Myles Wallingford, Centar za postkonfliktna istraživanja. Moderator: Velma šarić, Centar za postkonfliktna istraživanja

Izložba “Tranzicije” je kolaborativni projekat između Centra za postkonfliktna istraživanja (BiH), ART WORKS Projects (SAD), Yole!Africa (DRK) i Centro Nacional de Memoria Histórica (Kolumbija). Fotografi su Midhat Poturović (BiH), Sophia Nahli Allison (SAD), Martin Lukongo (DRK), Juan Arredondo (Kolumbija).