Bosna i Hercegovina / Sjedinjene Američke Države
Dijana Mujkanović je gostujuća istraživačica u CPI-u od juna 2022. godine. Pridružila se Centru s ciljem saradnje na istraživanju veza između različitih međuvjerskih i međuetničkih parova u Bosni i Hercegovini, kolokvijalno nazvanih „mješoviti“. Također je i doktor nauka. Dijana je kandidatkinja na Fakultetu za javne i međunarodne poslove (GSPIA) na Univerzitetu u Pittsburghu i gostujući istraživač s Laboratorijem za psihologiju međugrupnih sukoba i pomirenja (PIRC) na Hebrejskom univerzitetu u Izraelu. Njena istraživanja usmjerena su na međuetničke odnose u etnički polariziranim okruženjima s fokusom na mediteransku regiju, a posebno na Izrael i Bosnu i Hercegovinu. Ona je školovana naučnica koja veliki naglasak stavlja na prenošenje istraživačkog znanja u politiku i praksu. Prije nego što se pridružila GSPIA-i, Dijana je radila s raznim lokalnim i međunarodnim organizacijama u sferi zagovaranja građanskih i ljudskih prava, posebno onih koja se odnose na izbjeglice, autohtono stanovništvo i druge marginalizirane zajednice.