Top 5 finalista, Vijeće Evrope
Received: March 2015

“Diversity Advantage Challenge” je nastao kako bi se u javnosti i među privatnim donosiocima odluka podigla svijest o prednostima različitosti i kako bi se prikazali najbolji primjeri organizacija, firmi i gradova koji su realizirali te prednosti stvaranjem inovativnih proizvoda, usluga, pristupa i inicijativa. Prijavilo se 63 međunarodnih kandidata, a 5 finalista je odabrano da u martu 2015. godine na 28. plenarnoj sesiji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope u Strasbourgu (Francuska) predstavi svoje projekte.