Austrijsko savezno ministarstvo za Evropu, integracije i vanjske poslove dodijelilo je CPI-u prestižnu Nagradu za priznanje interkulturalnih postignuća (IAA) za naš etnički inkluzivni multimedijalni portal, Balkan Diskurs. Cilj ove nagrade je da prepozna i prizna projekte, u Austriji i diljem svijeta, koji koriste prilike koje nudi interkulturalni život, istražuju nove pristupe unutar interkulturalnog dijaloga, i promovišu interkulturalni dijalog kroz medijsko prisustvo. Austrijski ambasador u Bosni i Hercegovini, Njegova ekselencija Martin Pammer, je izjavio: “Balkan Diskurs je osmišljen kao ključni projekat interkulturalnog dijaloga” i “odabran je jer ima izvanredan cilj – inkluziju i interkulturalni dijalog”. Ambasador Pammer je CPI-u dodijelio ovu nagradu na javnoj ceremoniji u austrijskoj ambasadi u Sarajevu, kojoj su prisustvovali omladinski dopisnici Balkan Diskursa, kreativni saradnici, članovi lokalne i međunarodne zajednice i druge zainteresovane strane.