exc-58efd946bf629a9dbf544b9f

Datum implementacije: 2011. – danas

Kako biste saznali više o pripravničkom iskustvu u CPI, kliknite ovdje.

CPI pruža pripravničke mogućnosti omladini iz Bosne, regiona i cijelog svijeta kako bi ih educirao o konfliktnoj historiji i postkonfliktnoj sadašnjosti Bosne. Usto, rad u CPI-u pripravnicima pruža priliku da direktno učestvuju u procesu izgradnje mira u BiH. Naš program uključuje širok niz terenskih aktivnosti i posjeta čiji cilj je da angažuje i proširi znanje naših pripravnika u raznim područjima, uključujući tranzicijsku pravdu, ljudska prava i pomirenje. Ovo je značajno jer CPI želi da pripravnici budu u stanju da u svojim zajednicama dijele i šire informacije koje su naučili, i da koriste i primjenjuju svoje novostečene vještine u ostvarivanju svojih profesionalnih ciljeva.

Pripravnički program CPI-a je postao ključni dio operacija naše organizacije pošto pripravnici našim projektima i programima doprinose svojim idejama i kreativnošću. Različitost porijekla, perspektiva i područja ekspertize naših pripravnika daje veliki doprinos istinskoj jedinstvenosti naše organizacije. CPI godišnje primi oko 300 prijava za pripravničke pozicije. Do danas je ukupno 120 pripravnika iz 30 različitih zemalja uspješno završilo naš program.

Rad u CPI-u me je obogatio i pružio mi priliku da sarađujem sa ljudima iz cijelog svijeta, iz mnogih različitih kulturoloških i akademskih sredina. Jedan od aspekata koji su moj angažman u CPI-u učinili značajnim za moje buduće poslovne poduhvate je stvaranje vrijednih prijateljstava i dugoročnih kontakata.

Zenon Marković, Univerzitet u Sarajevu, BiH

CPI je pokret. Oni tako marljivo rade na svim svojim projektima, i sretna sam što sam bila dio toga. CPI je moja sarajevska porodica.

Lucinda Klarich-Kahn, Smith College, Massachusetts, SAD