Datum implementacije: 6.-8. juni 2010.
Partneri: Udruženje logoraša BiH (ACCDBiH)
Podrška: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini, Fondacija Konrad Adenauer, i Misija OSCE-a u BiH

Centar za postkonfliktna istraživanja je u Sarajevu, BiH, održao konferenciju “Sjećanje i oprost: Koraci ka svjetlijoj budućnosti”. Ovo je bila prva konferencija ove vrste u Bosni i Hercegovini i okupila je 35 međunarodnih i 65 bosanskih studenata iz cijele zemlje kako bi razgovarali o pitanjima vezanim za genocid i koncentracione logore. Konferenciju je otvorio američki ambasador Charles English, a panelisti su se fokusirali na događaje koji su se desili u Bosanskoj Krajini i Srebrenici tokom rata u BiH. Studenti su imali jedinstvenu priliku da slušaju istaknute stručnjake, novinare, profesore i preživjele kako govore o temama genocida, pomirenja i izgradnje mira.