Poziv za prijave je otvoren! Više informacija na balkandiskurs.com.

Datum realizacije: jul 2020. – u toku

Partneri: Memorijalni centar Srebrenica, Kuća dobrih tonova, Memorijalni centar Sarajevo

Podrška: Nacionalni fond za demokratiju (NED), Fond Sigrid Rausing, Fond Rockefeller Brothers, Misija OSCE-a u BiH

Škola za mlade Srebrenica je jednonedeljni obrazovni događaj koji se organizuje svakog jula u Memorijalnom centru Srebrenica za omladinske aktiviste, umjetnike i studente (od 18 do 30 godina) iz zemalja Zapadnog Balkana i svijeta. Uključivanjem mladih u niz aktivnosti, seminara i treninga, škola ima za cilj doprinijeti učenju i kritičkom razmišljanju o temama suočavanja s prošlošću, tranzicijske pravde i prevencije genocida i masovnih zločina.

Od 2020. godine, svakog jula, uoči godišnje komemoracije genocida u Srebrenici, CPI je domaćin sedmodnevne, multidisciplinarne ljetne škole u Memorijalnom centru Srebrenica za 50 mladih ljudi godišnje iz Bosne i Hercegovine, Zapadnog Balkana i svijeta. Škola za mlade Srebrenica predstavlja novi nastavni plan i program za diskusiju o prevenciji nasilja i memorijalizaciji nasilne prošlosti kroz izlaganje mladih lokalnim narativima kroz globalni objektiv i predavanja stručnjaka sa poznatih univerziteta kao što su Univerzitet u Stockholmu, Univerzitet Kolumbija, Univerzitet u Salzburgu, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Novom Sadu, London College of Communication, RMIT University Melbourne i Manhattan College.

Pored toga, škola pruža platformu mladim ljudima da svoj rad predstave različitim lokalnim i međunarodnim akterima, uključujući Misiju OSCE-a u BiH, Inicijativu mladih za ljudska prava Srbije, Kosova, Crne Gore i Hrvatske, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, Balkansku istraživačku mrežu, Kuću dobrih tonova Srebrenica, ADOPT Srebrenica, Međunarodnu komisiju za nestale osobe (ICMP), Komesarku Vijeća Evrope za ljudska prava i Specijalnu savjetnicu Ujedinjenih naroda za prevenciju genocida, i mnogi drugi.