Datum realizacije: jul 2020. – u toku

Partneri: Memorijalni centar Srebrenica

Podrška: Nacionalni fond za demokratiju (NED), Fond Sigrid Rausing, Fond Rockefeller Brothers, Misija OSCE-a u BiH

Škola za mlade Srebrenica je jednonedeljni obrazovni događaj koji se organizuje svakog jula u Memorijalnom centru Srebrenica za omladinske aktiviste, umjetnike i studente (od 18 do 30 godina) iz zemalja Zapadnog Balkana i svijeta. Uključivanjem mladih u niz aktivnosti, seminara i treninga, škola ima za cilj doprinijeti učenju i kritičkom razmišljanju o temama suočavanja s prošlošću, tranzicijske pravde i prevencije genocida i masovnih zločina.

U organizaciji Centra za postkonfliktna istraživanja i Memorijalnog centra Srebrenica, Škola za mlade Srebrenica je godišnji događaj za mlade sa ciljem kreiranja kulture sjećanja na genocid u Srebrenici, edukacije o posljedicama genocida i promocije alata i vještina za prevenciju genocida i masovnih zločina.

Agendu Škole za mlade Srebrenica čine profesionalci, umjetnici i akademici koji rade u oblastima tranzicijske pravde, istorijskog sjećanja, umjetnosti, ljudskih prava i prevencije genocida. Tokom 2020. godine, povodom obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici, škola je okupila prvu generaciju mladih u Srebrenici čija iskustva i utiske o programu možete pronaći ovdje.