Datum implementacije: 2019 – u toku

Partneri: ŠTO TE NEMA i Memorijalni centar Srebrenica

Web stranica: https://stotenema.com/

ŠTO TE NEMA je participativni javni spomenik genocidu u Srebrenici 1995. godine. Od 2006. godine, ovaj nomadski spomenik svake godine otvara nova mjesta sjećanja kao oblik kolektivnog otpora. Spomenik, koji se sastoji od malih porculanskih šoljica (fildžana) koje su donirale porodice žrtava, ohrabruje javnost da učešćem u kuhanju i sipanju kafe održe spomen na 8.372 žrtve genocida u Srebrenici.

Povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici, CPI je podržao umjetnicu Aidu Šehović u priređivanju konačne javne prezentacije spomenika a tako i u postavljanju spomenika u stalnu zbirku Memorijalnog centra Srebrenica. Spomenik je predstavljen zajedno sa obilježavanjem i okupljanjem na mjestu ukopa žrtava, u saradnji s lokalnom zajednicom i ostalim partnerima 10. i 11. jula 2020. godine.

Pored instalacije u Srebrenici, CPI je također podržao umjetnicu u prikupljanju donacija fildžana kako bi se došlo do 8.372 šolje – po jedan fildžan za svaku žrtvu genocida u Srebrenici. Akcije informisanja našeg Centra, uključujući kampanju na društvenim mrežama, dobila je značajnu pažnju i podršku od preko 200 ljudi, uključujući međunarodne diplomate, zvaničnike lokalnih vlasti, umjetnike, aktiviste i obične ljude, koji su donirajući fildžane slali poruke nade, sjećanja i jedinstva na našu adresu. Konačan broj fildžana izloženih u Memorijalnom centru je blizu 10.000.

Konačno, CPI radi zajedno sa ŠTO TE NEMA timom na stvaranju dokumentarnog filma. Where have you been govori o tome kako jedan fildžan kafe može nadahnuti zajednice da prevladaju svoje podjele i oporave se od ratnih trauma, stvarajući tako potencijal za kolektivno kretanje prema pravednijem i tolerantnijem društvu. Osnivačica i predsjednica CPI-a, Velma Šarić, radi na dokumentarcu kao lokalni producent.