Datum objave: 2021

Partneri: Chris Leslie, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju Grada Sarajevo.

Primarni cilj: Stvoriti alate za zagovaranje, obrazovanje i podizanje svijesti sa ciljem stvaranja prostora za dijalog i izmjenu politika za poboljšanje statusa siročadi i marginalizirane djece u BiH.

U ljetnim mjesecima od 1997. do 1999. godine poznati škotski fotograf Chris Leslie vodio je fotografski projekt u podrumu najvećeg sarajevskog doma za djecu, dom Bjelave. U posebno konstruiranoj improvizovanoj mračnoj sobi učio je djecu između 6 i 16 godina, osnove fotografije i izrade slika. Chris je vodio projekat koristeći materijalne doprinose i male finansijske donacije koje su mu omogućile da djeci obezbijedi kamere. On i djeca su se zajedno zaputili u grad da dokumentuju život u Sarajevu. Pored podučavanja djece novom nizu vještina, projekt je obezbijedio kreativni izlaz i pomoć djeci da se nose sa posljedicama rata i napuštanja. Mnoga djeca koja je Chris učio su provela cijeli život u ovoj ustanovi i Chris je gledao na ovaj umjetnički izlaz kao njihov spas i izvor osnaživanja.

Više od 20 godina kasnije, Chris Leslie se udružio s CPI-om kako bi dovršio projekt koji je započeo prije mnogo godina. Vratio se u svoju mračnu sobu kako bi razvio stotine arhivskih fotografija, a zatim je u ljeto 2018. godine otputovao u Sarajevo kako bi se ponovo povezao sa „djecom fotografima” (sada odraslim ljudima). Priče o njihovim putovanjima, nikad prije viđene slike prošlosti, kao i fotografije iz sadašnjosti sačinjavaju izložbu fotografija „Dječiji pogled kroz foto objektiv” koja će biti predstavljena u Sarajevu tokom novembra 2021.