Datum objave: oktobar 2018.

Partneri: Evropska mreža sjećanje i solidarnost (ENRS)

Podrška: Ministarstvo kulture i nacionalne baštine Republike Poljske, Ministarstvo za ljudske kapacitete Mađarske, Komesar za kulturu i medije Savezne vlade Njemačke, Ministarstvo kulture Slovačke Republike, Ministarstvo kulture i nacionalnog identiteta Rumunije.

Zvanična web stranica: https://www.enrs.eu/afterthegreatwar

Tokom 2018. godine, CPI je doprinjeo stvaranju i otvaranju nove izložbe na otvorenom posvećene prvim godinama nakon Prvog svjetskog rata. Stvorena od strane Evropske mreže sjećanje i solidarnost (ENRS), izložba ima preko 200 arhivskih i multimedijalnih materijala koji uključuju fotografije, karte, filmove i lične priče ljudi koji su živjeli u to vrijeme. Ovi materijali predstavljaju kompleksnu, ali koherentnu sliku Nove Evrope koja je uspostavljena u centralno-istočnom dijelu kontinenta nakon Prvog svjetskog rata. U okviru izložbe, CPI je pomogao u stvaranju izložbe na lokalnom jeziku i razvijanju dijela o bosanskom sjećanju na Veliki rat. Izložbeni katalog je dostupan ovdje