Datum produkcije: 2011.
Fotografi: Paul Lowe, Mirko Pincelli, Leora Kahn, Nicolas Axelrod, Sonia, Folkmann, i Riccardo Gangale
Partneri: PROOF: Media for Social Justice i Univerzitet Yale
Podrška: Američka ambasada u BiH i State Department Sjedinjenih Američkih Država, Washington, D.C.

Prikazivanjem portreta i svjedočanstava spasilaca iz svih dijelova svijeta koji su rizikovali svoje živote kako bi spasili živote drugima tokom genocida i masovnih krvoprolića, izložba fotografije “Spasioci” želi promovisati moralnu hrabrost i biti inspiracija za interetničku i interkulturalnu saradnju. Ova izložba je jedna od primarnih komponenti CPI-ovog nagrađivanog Programa za izgradnju mira “Obični heroji” i putovala je u više od 25 gradova u BiH i regionu. Ostale komponente CPI-ovog programa “Obični heroji” uključuju omladinske radionice “Trening za heroje”, dokumentarnu seriju “Obični heroji” i Omladinsko takmičenje “Srđan Aleksić”.