Datum implementacije: mart 2013.

Međunarodna klinika za ljudska prava Univerziteta Harvard je angažovala CPI da pomogne u istraživanju na temu oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini sa posebnim fokusom na različite uloge koje su ljudi igrali tokom konflikta. CPI je organizovao posjete značajnim ratnim memorijalima i lokacijama u Sarajevu, Srebrenici, Mostaru, Banja Luci, Bratuncu, Prijedoru i Kozarcu. Pored toga, CPI je ugovorio intervjue sa ključnim predstavnicima i zvaničnicima i koordinisao sastanke i prezentacije u vodećim institucijama kao što su Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP), Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), i Udruženje logoraša Republike Srpske.

CPI je mom timu sa Međunarodne klinike za ljudska prava Pravnog fakulteta na Harvardu pružio neprocjenjivu pomoć. Njihova stručnost glede pitanja oružanog sukoba im je omogućila da razumiju naš projekat i naše istraživačke potrebe. Povezali su nas sa svojom mrežom kontakata kako bismo dogovorili intervjue sa ključnim stručnjacima i svjedocima. Prevoditeljica koju nam je CPI obezbijedio je bila nevjerovatna – imala je duboko i iznijansirano poznavanje engleskog jezika i njena empatija je pomogla da se ljudi koje smo intervjuisali osjećaju ugodno. Na kraju, naši vozači su uvijek bili profesionalni i ljubazni, i naših nekoliko putovanja autom je prošlo glatko.

Bonnie Docherty, predavačica i viši klinički instruktor, Međunarodna klinika za ljudska prava Pravnog fakulteta na Univerzitetu Harvard