Umjetnost i pomirenje: Konflikt, kultura i zajednica
Napraviti pregled trenutnog stanja "pomirenja" na Zapadnom Balkanu kroz umjetnost.
Stvarni glas novinarstva
Radi poboljšanja opšte pozicije novinara i medijskih aktivista, i spriječavanja daljnjeg narušavanja i kršenja slobode izražavanja u BiH, CPI provodi opsežno terensko istraživanje o stanju slobode medija širom zemlje.
Izazovi i iskustva integracije migranata
Ovaj projekat će predstaviti priče proizašle iz iskustava bosanskih (ex-yu) migranata koji su tokom rata u Bosni 1992.-1995. pobjegli u Njemačku u potrazi za boljim, mirnijim životom.
Ko spašava? Ko izdaje? Sudbina međuetničkih prijateljstava tokom rata
Tokom proteklih godina, bilo je nekoliko studenata, istraživača i mladih profesionalaca koji su radili sa CPI na duži vremenski period radi sprovođenja specijaliziranih istraživanja, provedbe važnih projekata ili pružanja specifičnih ekspertiza za daljnji rad naše organizacije. CPI trenutno radi sa kolegom Matthew Simonsonom. Matthew Simonson je doktorant na Northwestern Univerzitetu. Njegova ekspertiza su procesi monitoringa …
Gajenje pomirenja kroz historijske moralne uzore u postkonfliktnom društvu
Oštećeni intergrupni odnosi u postkonfliktnim kontekstima obilježenim historijama rata i kršenja ljudskih prava predstavljaju veliku prepreku izgradnji mira i pomirenju.
Etnički sukob, izazovi u obrazovanju i socio-ekonomske nedaće jednog bosanskog grada – longitudinalna studija
"U Varešu, obećanja ima više nego prilika, a prilika ima više nego proizvodnje." U post-ratnom periodu (od 1995. godine), ova fraza je postala skoro pa mantra u gradiću u centralnoj Bosni kojeg zovemo "Jabučica".

Ova studija, u čijoj je izradi CPI bio jedan od glavnih istraživačkih partnera, nije teoretska već predstavlja (za oblast bosanskohercegovačke etnografije) neuobičajenu longitudinalnu evaluaciju upornosti, preživljavanja i "spajanja kraja sa krajem" na marginama zajednice.

Moje tijelo – ratna zona: Dokumentovanje priča ratnog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini i Nepalu
Izložba fotografija "Moje tijelo: ratna zona" prikazuje portrete i svjedočanstva žena iz Bosne i Hercegovine, Nepala, Kolumbije i Demokratske Republike Kongo koje su preživjele seksualno nasilje u konfliktu. U članku za Journal of Arts and Communities (Žurnal umjetnosti i zajednica), članica CPI-ovog odbora Olivera Simić analizira ovaj transnacionalni projekat (ovaj projekat spaja četiri renomirana fotografa iz različitih dijelova svijeta kako bi rekonstruisali slike i svjedočanstva žena u javnim gradskim prostorima) i popratne programe koje je CPI organizovao.
Zašto Bosna i Hercegovina ima najvišu stopu nezaposlenosti mladih?
U istraživačkom članku objavljenom u GlobalPostu, Velma šarić iz CPI-a i fotograf Elizabeth D. Herman analiziraju glavne okidače i izazove nezaposlenosti mladih u postkonfliktnoj BiH .
Potraga za istinom na Balkanu
Potraga za istinom na Balkanu je dokumentarni projekat koji istražuje baštinu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) kroz perspektivu ljudskih prava u kontrastu sa jursiprudencijom. Kao jedan od partnera u projektu, CPI radi na transkripciji svih intervjua urađenih za ovaj film sa ciljem kreiranja baze podataka sa važnim informacijama otkrivenim u toku snimanja filma.
Internacionalna klinika za ljudska prava univerziteta Harvard
Internacionalna klinika za ljudska prava Univerziteta Harvard angažovala je CPI da im pomogne u istraživanju na temu oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini sa posebnim fokusom na različite uloge koje su ljudi igrali tokom konflikta.