Potraga za istinom na Balkanu je dokumentarni projekat koji istražuje baštinu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) kroz perspektivu ljudskih prava u kontrastu sa jursiprudencijom. Režiserke ovog filma June E. Vutrano i Erin K. Lowall su intervjuisale više od 100 advokata, akademika, novinara, aktivista za ljudska prava, udruženja žrtava, političara i mnogih drugih u New Yorku, Washingtonu, Londonu, Hagu, Srbiji, Bosni, Hrvatskoj, i Kosovu radi prikupljanja što više prisjećanja i mišljenja kako bi najbolje odredile “istinu” trajne ostavštine MKSJ-a.

Kao jedan od partnera u projektu, CPI radi na transkripciji svih intervjua urađenih za ovaj film sa ciljem kreiranja baze podataka sa važnim informacijama otkrivenim u toku snimanja filma. Svi intervjui će biti dostupni javnosti.