Tokom proteklih godina, bilo je nekoliko studenata, istraživača i mladih profesionalaca koji su radili sa CPI na duži vremenski period radi sprovođenja specijaliziranih istraživanja, provedbe važnih projekata ili pružanja specifičnih ekspertiza za daljnji rad naše organizacije. CPI trenutno radi sa kolegom Matthew Simonsonom. Matthew Simonson je doktorant na Northwestern Univerzitetu. Njegova ekspertiza su procesi monitoringa i evaluacije i sa CPI radi na istraživanju ponašanja spasilaca i psiholoških procesa i internih mehanizama koji neke pojedince tjeraju da se ponašaju kao spasioci tokom rata i sukoba.