Period implementacije: April 2017 – danas
Partneri: Partnerstvo za istraživanje konflikta, zločina i sigurnosti, Kings koledž London, London School of Economics, University of the Arts London, inicijativa REKOM.
Web stranica: artreconciliation.org
Podrška: Vijeće za istraživanja u umjetnosti i humanističkim naukama.
Primarni cilj: Napraviti pregled trenutnog stanja “pomirenja” na Zapadnom Balkanu, ispitati trenutnu i potencijalnu buduću ulogu umjetnosti u procesu pomirenja i razviti okvir za evaluaciju aktivnosti u procesu pomirenja sa posebnim osvrtom na aktivnosti koje počivaju na umjetnosti.

Šta je zapravo pomirenje? Kako ga možemo postići? I kako možemo znati da je proces pomirenja uspio? Da li je to uopšte nešto što se može i treba pokušavati? Da bi odgovorili na ova pitanja istraživači sa King”s koledža, UAL i LSE su se udružili u namjeri da provedu sveobuhvatnu studiju koncepta i prakse pomirenja, historije ideje pomirenja na različitim geografskim područjima i povijesne kao i moguće buduće uloge umjetnosti i umjetničkih praksi i predmeta u procesu pomirenja. U okviru projekta bit će provedeno istraživanje odnosa između umjetnosti i pomirenja, analizirajući kako umjetnost može (ili ne može), doprinijeti olakšavanju pomirenja kroz istraživanje sa umjetnicima i organizacijama koje djeluju u postkonfliktnim okolnostima. CPI je jedan od glavnih partnera u ovoj inicijativi, i radi na prikupljanju i organiziranju podataka od naših umjetnički orijentiranih inicijativa za izgradnju mira, koje će potom istraživači uključeni u projekat analizirati. Osim prikupljanja podataka, CPI će obezbijediti stručnjake na terenu, mišljenja i uvide, i stoga će imati ključnu ulogu u razvoju rezultata, zaključaka i najboljih praksi ovog projekta.

Analiza potencijala kreativnih i kulturnih procesa u postkonfliktnog pomirenja, kao i razvoj metodologija za evaluaciju kreativnih pristupa u ovoj oblasti, je zaista veoma važna za trenutne i buduće praktičare u ovoj oblasti.

Leslie Woodward