Evaluation expert

Sabina radi kao vanredna profesorica socijalne psihologije na Univerzitetu u Štokholmu. Saradnica je Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju u Bosni i Hercegovini. Bavi se istraživanjem psiholoških procesa međugrupnih odnosa. Koristeći se metodama eksperimenta i posmatranja, fokusira se na međugrupne procese pomirenja u društvima koja su pogođena ili kojima prijeti sukob. Radi i kao konsultantica i saradnica za nekoliko važnih časopisa u svom području. Više od petnaest godina, koristi svoja istraživanja za osmišljavanje međugrupnih intervencija pomirenja usmjerenih na mlade koje provode lokalne ili međunarodne organizacije. Njena istraživanja i rad u zajednici su priznati na lokalnom i međunarodnom nivou.