Programska direktorica

Tatjana je magistrirala tranzicijsku pravdu na Ženevskoj akademiji za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava, te demokratiju i ljudska prava na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji, a pored toga i diplomirala pravo na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Osim što je programska direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja, ona je i zamjenica glavnog urednika Balkan Diskursa.

Od 2014. do 2019. radila je kao koordinatorica godišnjeg festivala WARM Fondacije o savremenim sukobima u Sarajevu. Između 2007. i 2011. godine, Tatjana je radila kao koordinatorica u Omladinskom centru ‘Vermont’ u svom rodnom gradu, Distrikt Brčko. Ima bogato iskustvo u području razvoja i upravljanja programima, koordinacije projekata i rada s mladima.

Pored toga što radi u organizacijama civilnog društva više od 14 godina, Tatjana je također članica prve Savjetodavne grupe mladih Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini i Populacijskog fonda UN-a (UNFPA) u Bosni i Hercegovini. Nadalje, Tatjana je bila angažirana na nekoliko stručnih predavanja i projekata Vijeća Evrope i Globalnog fonda, te Univerziteta Durham i Univerziteta u Liverpulu.