Programska direktorica

Tatjana Milovanović je omladinska aktivistkinja i braniteljka ljudskih prava sa preko 10 godina iskustva u oblasti interkulturalnog dijaloga, pomirenja i izgradnje mira, sa ciljem edukacije mladih, zagovaranja za marginalizovane osobe, inspirisanja društvenog aktivizma i podsticanja tolerancije i međusobnog razumijevanja. Magistrirala je demokratiju i ljudska prava na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji, a diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Kada je imala 15 godina, Tatjana je razvila strast prema izgradnji mira i postkonfliktnim studijama koje su je dovele na sadašnju poziciju kao Programske direktorice Centra za postkonfliktna istraživanja (CPI). U koordinaciji sa CPI-om, Tatjana je i pomoćnik urednika Balkan Diskursa, online platforme za mlade aktiviste i novinare na Zapadnom Balkanu i koordinatorica godišnjeg Festivala WARM Fondacije u Sarajevu. Pored rada u organizacijama civilnog društva, Tatjana je bila članica prve Savjetodavne grupe mladih Misije OSCE-a u BiH i Populacijskog fonda UN-a (UNFPA) što joj je pružilo priliku da aktivno učestvuje u planiranju rada OSCE-a i UNFPA-a u BiH.

BalkanDiskurs WARM Foundation
Prijavite se na našu mailing listu