Dr. Dinka Čorkalo Biruški je vanredna profesorica i direktorica postdiplomskog programa psihologije na Odsjeku za psihologiju Univerziteta u Zagrebu u Hrvatskoj. Dr. Čorkalo Biruški radi u Udruženju za psihološku pomoć a njeni istraživački interesi su etnički identitet i intergrupni odnosi, s naglaskom na podijeljenim zajednicama. Ona istražuje pitanja etničkog/nacionalnog identiteta i nacionalizma, uloge društvenog konteksta u oporavku od traume i pomirenju, te procese postratne društvene rekonstrukcije u podijeljenim zajednicama. Od 2003-2004., Dr. Čorkalo Biruški je bila Fulbrightov gostujući istraživač na Massachusetts Univerzitetu u Amherstu, gdje je radila istraživanje u kojem je poredila prirodu patriotskih i nacionalističkih identifikacija među američkim i hrvatskim studentima. Dobitnica je Godišnje hrvatske državne nagrade za znanost za njen doprinos razumijevanju procesa društvene rekonstrukcije u zajednicama pogođenim traumom rata.