Dr. Stephen D. Smith je stručnjak za historiju holokausta i, zajedno sa svojim bratom James M. Smithom, osnivač Centra za proučavanje holokausta u Velikoj Britaniji 1995., te Aegis Trusta 2000. godine. Smith je završio teologiju na Univerzitetu u Londonu 1991., te je na Univerzitetu u Birminghamu doktorirao radom na temu “Putanja sjećanja”, u kome je ispitivao kako su se vremenom razvijala svjedočanstva onih koji su preživjeli holokaust. Dr. Smith je radio kao savjetnik na razvoju većeg broja memorijala i centara za edukaciju o holokaustu, uključujući “Kuću sjećanja” u Litvaniji i Centar za Holokaust u Cape Townu u Južnoj Africi. 2004. godine,dr. Smith je radio kao direktor projekta Memorijalnog centra za genocid u gradu Kigali koji je nastao uz pomoć partnerstva između gradskog vijeća Kigalija i Aegis Trusta. U ovom centru se nalazi trajna izložba o genocidu u Ruandi i izložba radova o drugim genocidima u svijetu. Dr. Smith je član američke delegacije Operativnoj grupi za internacionalnu saradnju na polju edukacije, sjećanja i istraživanja Holokausta (ITF), koja predstavlja međunarodno tijelo čija je svrha prikupljanje podrške političkih i društvenih vođa za promicanje edukacije, sjećanja i istraživanja holokausta, nacionalno i internacionalno. 2009. godine je postavljen za izvršnog direktora Instituta za vizualnu historiju i obrazovanje fondacije USC Shoah.